GLASBENE DELAVNICE ZA OTROKE IN MLADE

POSODOBIMO LJUDSKO PESEM

Program je primeren za učence 1. in 2. triade

UČNI CILJI

Učenci prepoznajo 4 skupine glasbenih inštrumentov, spoznajo posamezna glasbila in poslušajo barve zvokov. Izbirajo različne inštrumente v glasbeni aplikaciji, ustvarijo glasbeno podlago za slovensko ljudsko pesem in posnamejo svoje vokale na ustvarjeno inštrumentalno podlago. Naučijo se usklajeno igrati enakomerne ritmične vzorce na glasbeno podlago s tolkali in telesnimi zvoki. Ljudsko pesem, ki jo skupaj ustvarimo, sama po izvedbi delavnice zvočno oblikujem in vam jo naslednji dan pošljem. Vi pa lahko ustvarjalni proces nadaljujete z dodajanjem besedila in igranjem na inštrumente ob spremljavi inštrumentalne podlage. Poleg tega lahko razred z ustvarjeno glasbeno podlago zapoje pesem na šolski prireditvi. Učenci na delavnici dobijo vpogled v glasbeno ustvarjanje pesmi od začetka do konca, seznanijo se s sodobnimi glasbenimi aplikacijami in dobijo napotke za samostojno glasbeno ustvarjanje po končani glasbeni delavnici.

 

usTVARIMO RAZREDNO PESEM

Program je primeren za učence 1. ,2. in 3. triade

ter dijake srednjih šol

UČNI CILJI 

Učenci odkrivajo zvočne barve različnih glasbil in spoznajo osnovne akorde (I, IV, V, VI), ki jih med potekom delavnice v izbranem zaporedju vstavljamo v aplikacijo. Dodajamo zvočne sledi  inštrumentov, ki igrajo melodijo, harmonijo in ritem. Najprej v aplikacijo dodamo harmonsko podlago, ki jo igra klavir, kitara ali godalni orkester. Na ustvarjeno inštrumentalno podlago dodamo ritmični vzorec, ki ga posnemamo s tolkali in ploskanjem. Nato zapojemo še preprosto besedilo, ki označuje razred in ga posnamemo.

Učenci in dijaki spoznajo neomejene možnosti glasbenega ustvarjanja s sodobnimi glasbenimi aplikacijami in se povežejo v glasbenem ustvarjalnem procesu. Razredno pesem, ki jo skupaj ustvarimo, sama zvočno oblikujem in vam jo naslednji dan pošljem. Vi pa lahko ustvarjalni proces nadaljujete z dodajanjem besedila in igranjem na inštrumente ob spremljavi inštrumentalne podlage. Učenci in dijaki dobijo vpogled v glasbeno ustvarjanje pesmi od začetka do konca, seznanijo se s sodobnimi glasbenimi aplikacijami in dobijo napotke za samostojno glasbeno ustvarjanje po končani glasbeni delavnici.

 

usTVARIMO FILMSKO PESEM

Program je primeren za učence 3. triade ter

dijake srednjih šol

Ustvarimo filmsko pesem.wav
00:00 / 00:55

UČNI CILJI

Učenci spoznajo pomembno vlogo, ki jo ima glasba v filmih ter spoznajo slovenske glasbene in filmske ustvarjalce. Obnovijo znanje o posameznih glasbilih in poslušajo kako zvenijo. Izbirajo različne inštrumente v glasbeni aplikaciji in skupaj ustvarimo inštrumentalno glasbeno podlago za filmsko pesem, ki ustreza akcijskemu filmu. Z uporabo glasbene aplikacije Garageband poslušamo kako zvenijo tradicionalna, moderna in svetovna glasbila. Naslovna tema naše pesmi ustreza junaku, zato bomo na podlagi mojih predlogov ustvarili mogočno orkestrsko glasbo, ki jo igrajo inštrumenti simfoničnega orkestra. Na ustvarjeno inštrumentalno podlago učenci posnamejo kratko besedilo, ki predstavi razred.

Učenci in dijaki dobijo vpogled v glasbeno ustvarjanje, poleg tega jih usmerim v samostojno glasbeno ustvarjanje z  brezplačnimi glasbenimi aplikacijami, ki so dostopne na svetovnem spletu. Predstavim jim spletne strani, na katerih lahko na legalen način dostopajo do glasbenih vsebin. Učenci in dijaki spoznajo neomejene možnosti glasbenega ustvarjanja s sodobnimi glasbenimi aplikacijami in se povežejo v glasbenem ustvarjalnem procesu. Filmsko pesem, ki jo skupaj ustvarimo, sama po izvedbi delavnice zvočno oblikujem in vam jo naslednji dan pošljem. Vi pa lahko ustvarjalni proces nadaljujete z dodajanjem besedila in igranjem na inštrumente ob spremljavi inštrumentalne podlage ali nastopanjem na šolski prireditvi.

 

uGLASBIMO POEZIJO SLOVENSKIH PESNIKOV

Program je primeren za učence 2. in 3. triade ter

dijake srednjih šol

Prešernova_pesem.wav
00:00 / 00:22

UČNI CILJI

Učenci spoznajo povezavo med glasbo in poezijo ter spoznajo nekatere slovenske skladatelje in pesnike. Obnovijo znanje o posameznih glasbilih in poslušajo kako zvenijo. Izbirajo različne inštrumente v glasbeni aplikaciji in skupaj ustvarimo inštrumentalno glasbeno podlago za pesem, ki ji bomo dodali verz poezije največjega slovenskega pesnika (pesnika in poezijo lahko izberete tudi sami, da kar najbolj sovpada z obravnavano učno snovjo). Z uporabo glasbene aplikacije Garageband poslušamo kako zvenijo tradicionalna, moderna in svetovna glasbila. Izbrali bomo inštrumentalno glasbo, ki jo na atraktiven način izvajajo inštrumenti simfoničnega orkestra. Dodali bomo ritmično podlago z izbranim ritmičnim vzorcem, ki ga bomo zaigrali s tolkali in ploskanjem. Na ustvarjeno inštrumentalno podlago učenci posnamejo verz poezije.

Učenci in dijaki dobijo vpogled v glasbeno ustvarjanje, poleg tega jih usmerim v samostojno glasbeno ustvarjanje z  brezplačnimi glasbenimi aplikacijami, ki so dostopne na svetovnem spletu. Predstavim jim spletne strani, na katerih lahko na legalen način dostopajo do glasbenih vsebin. Učenci in dijaki spoznajo neomejene možnosti glasbenega ustvarjanja s sodobnimi glasbenimi aplikacijami in se povežejo v glasbenem ustvarjalnem procesu. Ustvarjeno pesem, sama po izvedbi delavnice zvočno oblikujem in vam jo naslednji dan pošljem. Vi pa lahko ustvarjalni proces nadaljujete z dodajanjem besedila in igranjem na inštrumente ob spremljavi inštrumentalne podlage. Lahko pa se razred s pesmijo predstavi na šolski prireditvi.

 

ustvarimo projekt po vaši meri

Skupaj lahko ustvarimo glasbeni projekt po vaši meri. Lahko ustvarimo atraktivno glasbeno spremljavo za pevski zbor ali pa uglasbimo šolsko predstavo. Dogovorimo se lahko za več zaporednih glasbenih delavnic, ali pa vam sama oblikujem glasbeno podlago in vam jo pošljem. Lahko pa skupaj pripravimo glasbeno obarvani kulturni dan na vaši šoli. 

Ustvarimo lahko glasbeno inštrumentalno spremljavo za:

  • glasbeni projekt,

  • filmski projekt (z glasbenim programom Mixcraft dodajamo glasbo in zvočne efekte na video posnetek),

  • pevski zbor,

  • gledališko predstavo...

UČNA URA

KAKO USTVARJAMO GLASBO

UČNA URA

SLOVENSKA FILMSKA GLASBA

UČNE URE ZA OTROKE IN MLADE

Učna ura se začne z igranjem digitalnega kviza o glasbenih inštrumentih, ki ga rešimo z udeleženci. Učenci prepoznajo 4 skupine glasbenih inštrumentov, spoznajo posamezna glasbila in poslušajo barve zvokov. S pomočjo sodobne tehnologijo vzpostavljajo povezave med digitalnim zvočnim zapisom glasbe. Pri izvedbi učne ure uporabljam glasbene vire, interaktivne medije in sodobno tehnologijo, s katero raziskujemo možnosti izražanja glasbenih vsebin.  

 

Učna ura se začne z igranjem digitalnega kviza o glasbenih inštrumentih, ki ga rešimo z udeleženci. Učenci prepoznajo 4 skupine glasbenih inštrumentov, spoznajo posamezna glasbila in poslušajo barve zvokov. S pomočjo sodobne tehnologijo vzpostavljajo povezave med digitalnim zvočnim zapisom glasbe. Pri izvedbi učne ure uporabljam glasbene vire, interaktivne medije in sodobno tehnologijo, s katero raziskujemo možnosti izražanja glasbenih vsebin.  

 

Med izvedbo učne ure učenci dobijo vpogled v glasbeno ustvarjanje s sodobnimi glasbenimi aplikacijami in napotke za samostojno glasbeno ustvarjanje. Učencem in dijakom predstavim kako se oblikuje glasbene spremljave in priredbe, kako lahko snemajo svojo glasbo in katere so brezplačne glasbene aplikacije za ustvarjanje glasbe (Incredibox, Soundtrap, Bandlab, Garageband...)