top of page
Življenjepis7.png
%C5%A0PELA_WEB_FOTO_edited.jpg

Leta 2009 sem izobraževanje nadaljevala z doktorskim študijem Glasbene pedagogike na Akademiji za glasbo v Ljubljani, ki sem ga z zagovorom doktorske disertacije uspešno zaključila oktobra 2016. Doktorska disertacija nosi naslov Vpliv umetniških programov osrednjih slovenskih glasbenih institucij na kulturni razvoj in orientacijo šolske populacije. V njej obravnavam glasbeno izobraževalne programe, ki jih slovenske kulturne institucije ustvarjajo za otroke in mlade. Poleg tega obravnavam primere dobrih praks koncertne pedagogike iz tujine, ki jih izvajajo glasbene institucije z izredno razvito izobraževalno dejavnostjo. Izsledki mojih raziskav o kulturni vzgoji na področju glasbene umetnosti so bili objavljeni v  Glasbenopedagoškem zborniku Akademije za glasbo v Ljubljani (2014), publikaciji Glasbene mladine ljubljanske (2015) in reviji Glasba v šoli in vrtcu (2017). 20. novembra 2019 sem s prispevkom o kulturni  vzgoji sodelovala  na Mednarodnem znanstvenem simpoziju Formalno in neformalno učenje in poučevanje glasbe, ki je potekal na Akademiji za glasbo v Ljubljani. 11.11.2020 pa sem s predstavitvijo samostojnega prispevka sodelovala na Mednarodni strokovni konferenci Strokovna učna okolja

Sem akademska glasbenica violončelistka in doktorica znanosti s področja Glasbene pedagogike. Že v času dodiplomskega študija violončela na Akademiji za glasbo v Ljubljani sem kot violončelistka začela igrati v orkestru SNG Opera in balet Ljubljana in Simfoničnem orkestru RTV Slovenija, po končanem študiju pa sem sodelovala še v številnih profesionalnih in priložnostnih orkestrih (Simbolični orkester, damski orkester Musidora, Carmina Slovenica), v komornih zasedbah (All Capone štrajh trio, komorna opera Mnemosyne) ter nastopala s glasbenimi skupinami (Katalena, Bootleg Beatles, Terrafolk, Orlek).

V študijskem letu 2002/2003 sem se v okviru programa Socrates Erasmus izpopolnjevala v Lahtiju na Finskem.

14 let sem kot profesorica violončela poučevala v glasbeni šoli.

Leta 2019 sem se odločila, da svoje bogate umetniške in pedagoške izkušnje prenesem na učitelje v osnovnih, srednjih in glasbenih šolah. Ustanovila sem Zavod Muzikator in začela z izvajanjem izobraževanj za učitelje iz cele Slovenije, na katerih z uporabo sodobnih tehnologij, ustvarjamo čudovita učna gradiva in sodobne interaktivne projekte.

STROKOVNE OBJAVE IN STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE

Potrdilo 22 Špela Golobič.png
Potrdilo Konferenca ŠC Celje.png

Scroll Down

img011_edited_edited.jpg
Kreativna učna okolja.png
ČLANEK_2019.png
Članek_GPZAG.png
Canva%20Course_edited.jpg
Članek GVŠIV.png
Video Course Potrdilo Špela Golobič.png
APRIL 20.png
FEBRUAR 20.png
Soundtrap Educator.png
Doktorat24#.png
bottom of page