KONTAKT

041 395 157

  • Muzikator Facebook
  • Muzikator Youtube
  • Pinterest Špela Golobič
  • Muzikator Instagram

Muzikator na socialnih omrežjih

Veselim se sodelovanja z vami!

Sem akademska glasbenica violončelistka in doktorica znanosti s področja Glasbene pedagogike. Že v času dodiplomskega študija violončela na Akademiji za glasbo v Ljubljani sem kot violončelistka začela igrati v orkestru SNG Opera in balet Ljubljana in Simfoničnem orkestru RTV Slovenija, po končanem študiju pa sem sodelovala še v številnih profesionalnih in priložnostnih orkestrih (Simbolični orkester, damski orkester Musidora, Carmina Slovenica), v komornih zasedbah (All Capone štrajh trio, komorna opera Mnemosyne) ter nastopala s glasbenimi skupinami (Katalena, Bootleg Beatles, Terrafolk, Orlek). V študijskem letu 2002/2003 sem se v okviru programa Socrates Erasmus izpopolnjevala v Lahtiju na Finskem. 14 let sem kot profesorica violončela poučevala v glasbeni šoli. Leta 2019 sem se odločila, da svoje bogate umetniške in pedagoške izkušnje prenesem na otroke in mlade. Ustanovila sem Zavod Muzikator in začela z izvajanjem interaktivnih glasbenih delavnic, ki na ustvarjalen način povezujejo klasično glasbo s sodobno.

Leta 2009 sem izobraževanje nadaljevala z doktorskim študijem Glasbene pedagogike na Akademiji za glasbo v Ljubljani, ki sem ga z zagovorom doktorske disertacije uspešno zaključila oktobra 2016. Doktorska disertacija nosi naslov Vpliv umetniških programov osrednjih slovenskih glasbenih institucij na kulturni razvoj in orientacijo šolske populacije. V njej obravnavam glasbeno izobraževalne programe, ki jih slovenske kulturne institucije ustvarjajo za otroke in mlade. Poleg tega obravnavam primere dobrih praks koncertne pedagogike iz tujine, ki jih izvajajo glasbene institucije z izredno razvito izobraževalno dejavnostjo. Izsledki mojih raziskav o kulturni vzgoji na področju glasbene umetnosti so bili objavljeni v  Glasbenopedagoškem zborniku Akademije za glasbo v Ljubljani (2014), publikaciji Glasbene mladine ljubljanske (2015) in reviji Glasba v šoli in vrtcu (2017). 20. novembra 2019 sem s prispevkom o kulturni  vzgoji sodelovala  na Mednarodnem znanstvenem simpoziju Formalno in neformalno učenje in poučevanje glasbe, ki je potekal na Akademiji za glasbo v Ljubljani.

Špela Golobič

STROKOVNE OBJAVE

2017  Avtorica izvirnega znanstvenega članka z naslovom »Odziv učencev na operne predstave in koncerte simfoničnih orkestrov« objavljenega v reviji Glasba v šoli in vrtcu.

2015  Avtorica članka z naslovom »Kronološki pregled delovanja Glasbene mladine ljubljanske v letih od 2005 do 2014« objavljenega v jubilejni knjižici ob 50-letnici Glasbene mladine ljubljanske Mladi 50 glasbenih let.

2014  Avtorica izvirnega znanstvenega članka z naslovom »Odziv učiteljev in učencev na simfonično matinejo Glasbene mladine Slovenije« objavljenega v Glasbenopedagoškem zborniku Akademije za glasbo.

IZOBRAZBA

2009 - 2016    Akademija za glasbo v Ljubljani

Doktorski študij III. Stopnje, področje Glasbena pedagogika  Strokovni naslov: Doktorica znanosti

           

2002/2003     Študij v Lahtiju na Finskem

v okviru programa Socrates Erasmus

 

1998 - 2003    Akademija za glasbo v Ljubljani

Dodiplomski program Glasbena umetnost, smer Violončelo

Strokovni naslov: Akademska glasbenica violončelistka in     profesorica violončela

 

1994 - 1998    Gimnazija Ledina, matura,

Srednja glasbena in baletna šola v Ljubljani (danes Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana), matura

DELOVNE IZKUŠNJE

2019 - Direktorica Zavoda Muzikator

 

2003 - 2019   Profesorica violončela v

glasbeni šoli

2000 - 2008    Violončelistka v orkestru SNG Opera in balet Ljubljana

REDNO SE STROKOVNO IZPOPOLNJUJEM IN OBJAVJAM ZNANSTVENE PRISPEVKE V

STROKOVNIH REVIJAH.