ŠPELA GOLOBIČ

Leta 2009 sem izobraževanje nadaljevala z doktorskim študijem Glasbene pedagogike na Akademiji za glasbo v Ljubljani, ki sem ga z zagovorom doktorske disertacije uspešno zaključila oktobra 2016. Doktorska disertacija nosi naslov Vpliv umetniških programov osrednjih slovenskih glasbenih institucij na kulturni razvoj in orientacijo šolske populacije. V njej obravnavam glasbeno izobraževalne programe, ki jih slovenske kulturne institucije ustvarjajo za otroke in mlade. Poleg tega obravnavam primere dobrih praks koncertne pedagogike iz tujine, ki jih izvajajo glasbene institucije z izredno razvito izobraževalno dejavnostjo.

Izsledki mojih raziskav o kulturni vzgoji na področju glasbene umetnosti so bili objavljeni v  Glasbenopedagoškem zborniku Akademije za glasbo v Ljubljani (2014), publikaciji Glasbene mladine ljubljanske (2015) in reviji Glasba v šoli in vrtcu (2017).

20. novembra 2019 sem s prispevkom o kulturni  vzgoji sodelovala  na Mednarodnem znanstvenem simpoziju Formalno in neformalno učenje in poučevanje glasbe, ki je potekal na Akademiji za glasbo v Ljubljani.

Sem akademska glasbenica violončelistka in doktorica znanosti s področja Glasbene pedagogike. Že v času dodiplomskega študija violončela na Akademiji za glasbo v Ljubljani sem kot violončelistka začela igrati v orkestru SNG Opera in balet Ljubljana in Simfoničnem orkestru RTV Slovenija, po končanem študiju pa sem sodelovala še v številnih profesionalnih in priložnostnih orkestrih (Simbolični orkester, damski orkester Musidora, Carmina Slovenica), v komornih zasedbah (All Capone štrajh trio, komorna opera Mnemosyne) ter nastopala s glasbenimi skupinami (Katalena, Bootleg Beatles, Terrafolk, Orlek).

V študijskem letu 2002/2003 sem se v okviru programa Socrates Erasmus izpopolnjevala v Lahtiju na Finskem.

14 let sem kot profesorica violončela poučevala v glasbeni šoli.

Leta 2019 sem se odločila, da svoje bogate umetniške in pedagoške izkušnje prenesem na otroke in mlade. Ustanovila sem Zavod Muzikator in začela z izvajanjem interaktivnih glasbenih delavnic, ki na ustvarjalen način povezujejo klasično glasbo s sodobno.

STROKOVNE OBJAVE IN IZPOPOLNJEVANJE

Scroll Down

041 395 157

  • Muzikator Facebook
  • Muzikator Youtube
  • Pinterest Špela Golobič
  • Muzikator Instagram

Muzikator na socialnih omrežjih